Priekopa

Katastrálne územia

Priekopa 849847

Základné sídelné jednotky

Priekopa 24984

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Priekopa (SK0429522970)