Prietrž

Časti obce

Podhorie 413392
Prietrž 408074

Katastrálne územia

Prietrž 849987

Základné sídelné jednotky

Dolné Paseky 24993
Horné Paseky 24994
Horný Debernik 24995
Podhorie I 24996
Podhorie II 24997
Prietrž 24998
Rehušovci 25000

Trnavský kraj (2) » Okres Senica (205) » Prietrž (SK0215504700)