Prietržka

Katastrálne územia

Prietržka 850012

Základné sídelné jednotky

Prietržka 25001

Trnavský kraj (2) » Okres Skalica (206) » Prietržka (SK0216504718)