mesto

Prievidza

Časti obce

Prievidza III. Necpaly 413940
Prievidza II. Píly 413951
Prievidza I. Staré Mesto 413963
Prievidza IV. Kopanice 413938
Prievidza V. Štvrte 413926

Katastrálne územia

Hradec 850195
Malá Lehôtka 850187
Prievidza 850063
Veľká Lehôtka 867781

Základné sídelné jednotky

Banská Vápenica 25009
Bojnická cesta 25014
Celiny 25011
Dlhá ulica 25004
Hradec 25019
Kolotoč 25013
Malá Lehôtka 25018
Močidlá 25016
Necpalský les I 25017
Necpalský les II 28259
Necpaly nad Nitrou 25007
Nové Mesto 27735
Opálený vrch 25020
Píly 28098
Prednádražie 28097
Priemyselný obvod 25010
Prievidza - stred 25006
Sídlisko Kopanice 25008
Staré Mesto 25005
Terasy 28096
Ukrniská 25012
Veľká Lehôtka 26778
Vlčie Kúty 25021
Zapotôčky 25015
Žabník - Výstrkov I 25003
Žabník - Výstrkov II 28260
Žabník - Výstrkov III 28261
Žabník - Výstrkov IV 28262

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Prievidza (SK0227513881)