Prihradzany

Katastrálne územia

Prihradzany 850225

Základné sídelné jednotky

Prihradzany 25022

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Prihradzany (SK0328526100)