Príkra

Katastrálne územia

Príkra 850233

Základné sídelné jednotky

Príkra 25023