Príkra

Katastrálne územia

Príkra 850233

Základné sídelné jednotky

Príkra 25023

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Príkra (SK041C527734)