Príslop

Katastrálne územia

Príslop 850241

Základné sídelné jednotky

Príslop 25024

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Príslop (SK0419520675)