Prša

Katastrálne územia

Prša 850322

Základné sídelné jednotky

Prša 25032