Prša

Katastrálne územia

Prša 850322

Základné sídelné jednotky

Prša 25032

Banskobystrický kraj (6) » Okres Lučenec (606) » Prša (SK0326511781)