Pružina

Časti obce

Briestenné 401640
Pružina 408116

Katastrálne územia

Briestenné 806927
Pružina 850390

Základné sídelné jednotky

Briestenné 20692
Chmelisko 25036
Predhorie 25038
Pružina 25039