Ptičie

Katastrálne územia

Ptičie 850438

Základné sídelné jednotky

Ptičie 25043