Ptrukša

Katastrálne územia

Ptrukša 850446

Základné sídelné jednotky

Ptrukša 25044

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Ptrukša (SK0427528692)