mesto

Púchov

Časti obce

Horné Kočkovce 408153
Hoštiná 403581
Hrabovka 414293
Ihrište 403921
Nosice 406788
Púchov 408141
Vieska-Bezdedov 408165

Katastrálne územia

Horné Kočkovce 850501
Hoštiná 818712
Ihrište 821161
Nosice 841234
Púchov 850462
Vieska-Bezdedov 850560

Základné sídelné jednotky

Bačová 25061
Gumárenská kolónia 25052
Hladový vŕšok 25063
Horné Kočkovce 25050
Horný luh 25062
Hoštiná 21871
Hrabovka 25055
Ihrište 22116
Lachovec 25059
Makyta 25054
Niže mlynie 25057
Nosice 24123
Nové Nosice I 24124
Nové Nosice II 28263
Pod Lachovcom 25049
Podnikateľský park 28193
Podskalie 25064
Pri bitúnku 25047
Priemyselný obvod 25053
Púchov - stred 25046
Samoty 25060
Sedlište 25058
Sídlisko 25048
Vieska - Bezdedov 25056
Železničná stanica 25051

Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Púchov (SK0228513610)