Pucov

Katastrálne územia

Pucov 850454

Základné sídelné jednotky

Pucov 25045

Žilinský kraj (5) » Okres Dolný Kubín (503) » Pucov (SK0313510017)