Rad

Časti obce

Hrušov 412855
Rad 408189

Katastrálne územia

Rad 850845

Základné sídelné jednotky

Hrušov 25083
Rad 25084
Svinice 25988