Radava

Katastrálne územia

Radava 850870

Základné sídelné jednotky

Radava 25087