Radava

Katastrálne územia

Radava 850870

Základné sídelné jednotky

Radava 25087

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Radava (SK0234503495)