Radimov

Katastrálne územia

Radimov 850896
Záhajné 950076

Základné sídelné jednotky

Búdkovany 25088
Radimov 25089

Trnavský kraj (2) » Okres Skalica (206) » Radimov (SK0216504734)