Radnovce

Katastrálne územia

Radnovce 850900

Základné sídelné jednotky

Radnovce 25090