Radobica

Časti obce

Banská 413800
Cerová 413793
Radobica 408191
Štiefleje 413781

Katastrálne územia

Radobica 850942

Základné sídelné jednotky

Banská 25091
Cerová 25092
Radobica 25094
Štieflovci 25095