Radoľa

Katastrálne územia

Radoľa 850977

Základné sídelné jednotky

Radoľa 25097