Radvaň nad Dunajom

Časti obce

Bystrička 416319
Radvaň nad Dunajom 408232
Žitava 416307

Katastrálne územia

Radvaň nad Dunajom 851132

Základné sídelné jednotky

Bystrička 25112
Radvaň nad Dunajom 25113
Žitava 25115

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Radvaň nad Dunajom (SK0231501336)