Radvaň nad Laborcom

Katastrálne územia

Radvaň nad Laborcom 851167

Základné sídelné jednotky

Radvaň nad Laborcom 25116

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Radvaň nad Laborcom (SK0415520691)