Rajčany

Katastrálne územia

Rajčany 851213

Základné sídelné jednotky

Rajčany 25121