Rajčany

Katastrálne územia

Rajčany 851213

Základné sídelné jednotky

Rajčany 25121

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Rajčany (SK0236505439)