Raková

Katastrálne územia

Raková 851388

Základné sídelné jednotky

Blažičkovci 25130
Ďadikovci 25131
Haluškovci 25141
Kopčisko 25150
Korchanovci 25142
Krížkovci 25143
Kukolanka 25134
Kykula 25149
Maslíkovci 25144
Mičkové 25135
Petrová 25136
Prielač 25137
Rafajovci 25145
Raková 25138
Skakalovci 25146
Smerečkovci 25147
Škrabákovci 25139
Trstená 25140

Žilinský kraj (5) » Okres Čadca (502) » Raková (SK0312509400)