Rakovice

Katastrálne územia

Rakovice 851531

Základné sídelné jednotky

Rakovice 25153

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Rakovice (SK0214507482)