Rakovo

Katastrálne územia

Rakovo 851574

Základné sídelné jednotky

Nové Rakovo 25156
Rakovo 25157

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Rakovo (SK0316512541)