Rakša

Katastrálne územia

Rakša 851582

Základné sídelné jednotky

Rakša 25158