Rakytník

Katastrálne územia

Rakytník 866628

Základné sídelné jednotky

Rakytník 26662