Rankovce

Katastrálne územia

Rankovce 851639

Základné sídelné jednotky

Rankovce 25163
Rómska osada 25162