Rapovce

Katastrálne územia

Rapovce 851655

Základné sídelné jednotky

Rapovce 25165