Ratka

Katastrálne územia

Ratka 851728

Základné sídelné jednotky

Horná Baba 25170
Ratka 25172
Šikov 25173