Ratvaj

Katastrálne územia

Ratvaj 851850

Základné sídelné jednotky

Ratvaj 25185

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Ratvaj (SK0418525081)