Ratvaj

Katastrálne územia

Ratvaj 851850

Základné sídelné jednotky

Ratvaj 25185