Reca

Katastrálne územia

Reca 851931

Základné sídelné jednotky

Reca 25193