Reľov

Časti obce

Hágy 403106
Reľov 408347

Katastrálne územia

Hágy 815373
Reľov 851973

Základné sídelné jednotky

Hágy 21537
Reľov 25197