Repište

Katastrálne územia

Repište 852031

Základné sídelné jednotky

Repište 25203
Vindišlajtňa 25204