Rešica

Katastrálne územia

Rešica 852058

Základné sídelné jednotky

Rešica 25205