Rešov

Katastrálne územia

Rešov 852066

Základné sídelné jednotky

Rešov 25206