Rešov

Katastrálne územia

Rešov 852066

Základné sídelné jednotky

Rešov 25206

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Rešov (SK0411519758)