Revúcka Lehota

Katastrálne územia

Revúcka Lehota 852210

Základné sídelné jednotky

Revúcka Lehota 25221

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Revúcka Lehota (SK0328526151)