Richnava

Katastrálne územia

Richnava 852350

Základné sídelné jednotky

Richnava 25235
Rómska osada 25234

Košický kraj (8) » Okres Gelnica (801) » Richnava (SK0421543501)