Richvald

Katastrálne územia

Richvald 852376

Základné sídelné jednotky

Richvald 25237

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Richvald (SK0411519766)