Riečka

Katastrálne územia

Riečka 852236

Základné sídelné jednotky

Riečka 25223