Riečka

Katastrálne územia

Riečka 852244

Základné sídelné jednotky

Kráľ 22807
Riečka 25224