mesto

Rimavská Sobota

Časti obce

Bakta 400865
Dúžava 402904
Kurinec 413707
Mojín 406272
Nižná Pokoradz 406739
Rimavská Sobota 408402
Sabová 413691
Sobôtka 413689
Včelinec 410161
Vinice 413677
Vyšná Pokoradz 410846

Katastrálne územia

Bakta 800601
Dúžava 813940
Mojín 838161
Nižná Pokoradz 840874
Rimavská Sobota 852422
Tomášová 852473
Vyšná Pokoradz 871265

Základné sídelné jednotky

Bakta 20060
Do agáčov - západ 27745
Dopravný obvod 27746
Družstevné sídlisko 25244
Dúžava 21394
Chrenovisko 27747
Kľačianska stráň 25257
Kurinský les - nádrž 25254
Mojín 23816
Nábrežie Rimavy 28244
Nižná Pokoradz 24087
Nová Sobôtka 28243
Pri cintoríne 25250
Priemysel - juh 25252
Priemyselný obvod 25249
Pri štadióne 25246
Pri tabakovej továrni 25245
Pri železnici 25243
Rimavská Sobota - stred 25242
Rimavská Sobota - Včelinec 25248
Sabová - rákoš - vrabčie 25258
Sídlisko - stred 28099
Sobôtka 25256
Šibeničný vrch 25251
Športový areál 27744
Tomašová 25247
Tomašovská hora 25255
Vinice 28245
Vyšná Pokoradz 27126

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Rimavská Sobota (SK0329514462)