Rohov

Katastrálne územia

Rohov 852694

Základné sídelné jednotky

Rohov 25269

Trnavský kraj (2) » Okres Senica (205) » Rohov (SK0215556122)