Rohovce

Katastrálne územia

Rohovce 852678

Základné sídelné jednotky

Rohovce 25267
Štrkovec 25268