Rokytov

Katastrálne územia

Rokytov 852759

Základné sídelné jednotky

Rokytov 25275

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Rokytov (SK0411519774)