Rokytov

Katastrálne územia

Rokytov 852759

Základné sídelné jednotky

Rokytov 25275