Rokytovce

Katastrálne územia

Rokytovce 828785

Základné sídelné jednotky

Rokytovce 22878