Rosina

Katastrálne územia

Rosina 852767

Základné sídelné jednotky

Rosina 25276

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Rosina (SK031B517941)