Roškovce

Katastrálne územia

Roškovce 852775

Základné sídelné jednotky

Roškovce 25277