Rovné

Katastrálne územia

Rovné 852856

Základné sídelné jednotky

Rovné 25285