Rovné

Katastrálne územia

Rovné 852864

Základné sídelné jednotky

Rovné 25286